Czym jest zasiedzenie nieruchomości ?

Zasiedzenie nieruchomości to inaczej mówiąc sposób nabycia własności związany z korzystaniem z niej przez długi okres czasu. Przepisy prawa cywilnego stanowią, że osoba która jest tzw. posiadaczem samoistnym przez okres odpowiednio 20 lub 30 lat staje się jej właścicielem z mocy prawa. Okres uzależniony jest tym czy posiadanie było w dobrej czy w złej wierze. W celu potwierdzenia nabycia własności niezbędne jest wszczęcie postępowania sądowego.

Jak przebiega postępowanie sądowe ?

Postępowanie prowadzone jest w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. W postępowaniu wnioskodawca zobowiązany jest do udowodnienia swojego samoistnego posiadania przez okres 20 lub 30 lat. Najczęstszymi dowodami w tego rodzaju sprawie są dowody z dokumentów takie jak: potwierdzenie dokonywania opłat za rachunki: prąd, wodę, gaz, potwierdzenia dokonywania płatności podatku itp.. Ponadto w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia często powołuje się świadków, w tym sąsiadów nieruchomości, którzy są gotowi potwierdzić, że dana osoba korzystała z nieruchomości w okresie objętym wnioskiem.

Czy można doliczać posiadanie?

Ważne w postępowaniu o zasiedzenie jest to, że prawo przewiduje możliwość doliczania posiadania. Co to oznacza ? Jeśli otrzymałeś w posiadanie nieruchomość od posiadacza samoistnego możesz do swojego posiadania doliczyć także okres, w którym on korzystał z nieruchomości. Jak stanowi przepis prawa: obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Zatem jeśli posiadasz nieruchomość przez 5 lat ale osoba, która przekazała ci nieruchomość posiadała ją od 25 lat możesz starać się o jej zasiedzenie.

Ile kosztuje postępowanie o zasiedzenie ?

Opłata sądowa w tego rodzaju sprawach jest opłatą stałą i zawsze wynosi 2.000 zł. Jeśli nie stać Cię na poniesienie takich kosztów możesz starać się o zwolnienie z opłaty sądowej.

Czy warto korzystać z pomocy prawnej ?

Postępowanie o zasiedzenie nie jest postępowaniem łatwym, w szczególności gdy co do posiadanej nieruchomości prawa roszczą sobie także inne osoby. Zaleca się zatem w tym postępowaniu skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże w przygotowaniu wniosku do sadu i skompletowaniu dokumentacji lub poprowadzi całe postępowanie wraz z uczestnictwem w posiedzeniach sądu. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną, w tym bezpłatną wyceną skontaktuj się z Kancelarią.