Jak zachować się w sądzie ?

Osoby zgłaszające się do prawnika z jakimś problemem często stoją przed koniecznością uczestniczenia w postępowaniu sądowym. Łatwiej jest tym, którzy zdecydują się skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Wówczas to pełnomocnik kieruje całym postępowaniem a rola strony sprowadza się do minimum. Bez względu jednak na to czy korzystasz z pomocy prawnika czy występujesz w postępowaniu samodzielnie poniższe ogólne zasady pomogą Ci lepiej przygotować się do rozprawy.

Osoby w sądzie – czyli kto jest kim ?

W każdym postępowaniu sądowym o charakterze cywilnym uczestniczą dwie strony: powód (osoba wszczynająca postępowanie) oraz pozwany. Gdy mamy do czynienia z postępowaniem nieprocesowym strony nazywają się odpowiednio wnioskodawca i uczestnik. Spór prowadzi sędzia lub sędziowie którzy noszą togę z purpurowym żabotem (rodzaj ozdoby pod szyją). W postępowaniu mogą także uczestniczyć ławnicy, siedzą oni obok sędziego. A jeśli mamy do czynienia z postępowaniem karnym zamiast powoda występuje prokurator jako oskarżyciel publiczny, oskarżonego natomiast reprezentuje obrońca. Prawnicy również noszą togi – z zielonym żabotem adwokaci a z niebieskim radcowie prawni (zawody te w zasadzie się nie różnią).

Gdzie usiąść w sadzie ?

Na sali sądowej rządzą pewne zasady, co do miejsca które zajmują strony, świadkowie i sąd. Sędziowie siedzą zawsze w centralnej części sali zazwyczaj wyżej niż pozostali. Powód/wnioskodawca siada na bocznej ławie usytuowanej po prawej stronie sędziego. Pozwany/uczestnik siedzi na bocznej ławie po lewej stronie sędziego. Gdy strony wiedzą jak usiąść to sygnał dla sędziego, że są dobrze przygotowani. Świadkowie wchodzą po wywołaniu sprawy i zajmują miejsca naprzeciwko sędziego. Najpierw sąd sprawdza obecność a następnie świadkowie opuszczają salę, aby następnie sąd po kolei ich wzywał na przesłuchanie. Strony reprezentowane przez pełnomocników powinny usiąść obok nich.

Jak się zachować na sali sądowej ?

Podstawowa zasada mówi, że gdy zwracamy się do sędziego, należy wstać i zwracać się do sądu „Wysoki Sądzie”.  Na pytania pozostałych uczestników postępowania odpowiadamy, kierując odpowiedzi do sądu, a nie pytających. Gdy sąd zamyka rozprawę i prosi o opuszczenie sali przed ogłoszeniem wyroku, należy ze sobą wziąć wszystkie osobiste rzeczy. W trakcie ogłaszania wyroku przez Sąd w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej należy wstać i wysłuchać wyroku a następnie już na siedząco wysłuchać uzasadnienia ustnego.

Powyższe zasady są specyficzne dla postępowania sądowego. Oprócz tych zasad podobnie jak w innych miejscach również w sądzie obowiązują zasady dobrego wychowania i szeroko pojętej kultury. Warto o nich pamiętać i nie dać się kierować emocjom.