Jak uzyskać alimenty ?

Jak stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Zatem zapłaty alimentów mogą się starać dzieci od swoich rodziców czy dziadków, ale także rodzice od dorosłych dzieci oraz rodzeństwo. Najpopularniejszą sytuacją jest taka gdy alimentów dochodzi w imieniu dzieci jeden rodzic od drugiego. W jaki zatem sposób uzyskać prawo do alimentów od najbliższego członka rodziny.

Postępowanie sądowe

Aby uzyskać dokument zobowiązujący do zapłaty świadczeń alimentacyjnych niezbędne jest wszczęcie postępowania sądowego. Postępowanie toczy się w sądzie rejonowym w wydziale rodzinnym. Niezbędne jest określenie wysokości alimentów w odniesieniu do potrzeb osoby, która dochodzi wsparcia oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego. W postępowaniu sąd bada głownie te kwestie. Ważne jest aby prawidłowo określić żądania pozwu i uzasadnić pozew. Kolejno ważne jest aby uczestniczyć w rozprawie i przedstawić wszelkie argumenty na rzecz dochodzonego roszczenia. Postępowanie sądowe zwolnione jest z opłat.

Egzekucja alimentów

Po uzyskaniu wyroku zobowiązującego do zapłaty alimentów, w sytuacji gdy strona zobowiązana nie che płacić dobrowolnie, konieczne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik prowadzący takie postępowanie podejmie działania w celu odzyskania należności. Gdy okaże się, że dłużnik nie ma majątku a alimenty zasądzone zostały na rzecz małoletnich dzieci, rodzic może się starać aby w zamian za zobowiązanego świadczenia wypłacone zostały z Funduszu Alimentacyjnego. W tym celu należy udać się do najbliższego Urzędu Gminy.