Marcin Grabowski

Właściciel – Radca prawny

Ukończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego praca dyplomowa, została wyróżniona poprzez publikację w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu. Z wyróżnieniem ukończył studia podyplomowe z zakresu Negocjacji, Mediacji oraz Innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (numer wpisu KR – 2392).

Doświadczenie zdobywał pracując w renomowanych kancelariach prawnych. W trakcie tej współpracy zajmował stanowiska w departamencie prawa własności intelektualnej oraz obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie procesowe. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, autorskiego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy i prawa rodzinnego. Reprezentował klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Urzędem Patentowym, Rzecznikiem Finansowym i wieloma instytucjami publicznymi oraz urzędami.

Uczestniczył i doradzał przy zakładaniu, przekształceniach oraz likwidacji spółek kapitałowych. Reprezentował podmioty gospodarcze oraz konsumentów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Jako prawnik korporacyjny (in house lawyer) oraz właściciel Kancelarii Prawnej prowadził obsługę prawną wielu podmiotów z branży e-commerce. Sporządzał i opiniował regulaminy portali internetowych, doradzał sklepom internetowym, sporządzał dokumenty i procedury ochrony danych osobowych dla serwisów www, w tym procedury RODO. Obsługiwał prawnie jedną z pierwszych w Polsce platform f-commerce.

Jest również przewodniczącym rady nadzorczej w spółce komunalnej oraz członkiem rady nadzorczej w spółce akcyjnej.

Był uczestnikiem wielu konferencji i zebrań naukowych o tematyce prawniczej oraz autorem artykułów naukowych i popularnonaukowych. Wybrane publikacje:

  1. „Konsument ciągle słabszy czy już silniejszy”, Gazeta Prawna, dodatek Firma i Prawo, nr3(3644) z dnia 7 stycznia 2014r.
  2. „E-mediacja jako metoda rozwiązywania sporów w handlu elektronicznym”, ADR Arbitraż i Mediacja, nr 4(20)/2012, wyd. C.H. BECK 2012r.
  3. „E-Mediacja, czyli jak rozwiązać spór w Internecie”, Kurier Mediacyjny – wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości z okazji Światowego Dnia Mediacji, Warszawa 2010r.
  4. „Umowa licencyjna on-line o korzystanie z utworu muzycznego – charakterystyka prawna”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej nr 106, Kraków 2009r.
  5. „Mediacja w sprawach z zakresu własności intelektualnej”. Publikacja elektroniczna, www.mediacja.com