Prawo rodzinne

Jak uzyskać alimenty ?

Jak stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) […]

Prawo rodzinne

Postępowanie rozwodowe

Zdarza się tak, że na skutek różnych okoliczności małżonkowie postanawiają rozwiązać związek małżeński. Sytuacja ta jest najczęściej bardzo trudna dla […]

Prawo rodzinne

Jak przeprowadzić ubezwłasnowolnienie?

Ubezwłasnowolnienie to pozbawienie zdolności do czynności prawnych osoby, która nie jest w stanie sama podejmować ważnych decyzji. Jest to zawsze […]