Prawo spadkowe

Formalności związane ze spadkiem

Śmierć osoby bliskiej jest przykrym doświadczeniem. Wiąże się ono z żałobą, smutkiem i żalem. Jest to także okres, w którym […]

Prawo spadkowe

Jak sporządzić testament ?

Testament jest formą rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci. Brak sporządzenia testamentu powoduje, że spadkobiercy dziedziczą spadek na zasadach ogólnych, […]