Prawo Internetu

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów szeroko pojętej branży internetowej (agencje interaktywne, SEO, e-commerce). W trakcie współpracy z klientami Kancelaria wykonywała usługi dotyczące ochrony danych osobowych, rejestracji zbiorów przed GIODO, redakcji regulaminów i polityki prywatności. Redagowano również szereg umów dla serwisów internetowych, sklepów i portali społecznościowych. Dokonano wdrożenia regulacji prawnych dla jednej z pierwszych w Polsce platform f-commerce , działającej jako aplikacja portalu społecznościowego Facebook.com. Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia prawa autorskiego, praw do znaku towarowego, sporów o domeny internetowe.

Kancelaria prowadzi serwis omawiający szczegółowo zagadnienia prawa internetowego: www.PrawoInternetu.eu

Nowe media w tym Internet zrewolucjonizowały dotychczasowe życie społeczne. Każdego dnia powstają serwisy internetowe, sklepy oraz platformy e-commerce umożliwiające nawiązywanie relacji gospodarczych. Wielu przedsiębiorców postanowiło to wykorzystać i prowadzi działalność gospodarczą równolegle lub wyłącznie za pomocą Internetu.

Za zmianami tymi próbuje nadążyć prawo. Ustawodawca wprowadza nowe rozwiązania mające za zadanie dostosować obowiązujące przepisy do rozwijających się dziedzin życia. W naszym porządku prawnym rozwój ten ułatwia ustawodawca wspólnotowy, który za pomocą rozporządzeń i dyrektyw unijnych harmonizuje system prawny poszczególnych państw członkowskich. Powstaje linia orzecznicza sądów polskich jak również sądów działających w ramach struktur Unii Europejskiej. Pojawia się coraz spójniejszy dorobek doktryny prawniczej. Całość ta tworzy zarys prawa, które można by nazwać Prawem Internetu.

Wiele aspektów tego prawa należy wziąć pod uwagę prowadząc działalność gospodarczą przy wykorzystaniu Internetu, jak chociażby przepisy dotyczące ochrony praw konsumenta czy ochrony danych osobowych, prawo nieuczciwej konkurencji i prawo reklamy. Na tle nawiązywanych relacji powstaje wiele nowych umów takich jak: umowa o pozycjonowanie, umowa hostingowa, umowy PR i webdisign oraz wiele innych. Działania biznesowe często mają charakter długoterminowy, niezbędne jest zatem dobre zabezpieczenie interesów klienta poprzez prawidłowe zredagowanie umowy, regulaminu czy polityki prywatności, rozwiązanie sporu z kontrahentem lub konsumentem.

Wciąż rozwijająca się branża zmusza do regularnego podnoszenia kwalifikacji i dostosowywania instrumentów prawnych do pojawiających się sytuacji. Jesteśmy zatem otwarci i zapraszamy do współpracy.