Formalności związane ze spadkiem

Śmierć osoby bliskiej jest przykrym doświadczeniem. Wiąże się ono z żałobą, smutkiem i żalem. Jest to także okres, w którym najbliższa rodzina zmuszona jest uregulować sprawy związane z pozostawionym przez zmarłego majątkiem lub długami. W tym miejscu krótko zaznaczyć należy, że dziedziczy się nie tylko majątek w postaci tzw. aktywów ale również pasywa, czyli mówią najprościej długi.

Dokument potwierdzający dziedziczenie

Po śmierci danej osoby mamy do czynienia z sytuacją, że pomimo śmierci właściciela widnieje on w szeregu formalnych dokumentów. Tak jest np. w księgach wieczystych lub w rejestrze gruntów i budynków. Aby wykreślić z tych rejestrów zmarłą osobę a wpisać jego spadkobierców należy zdobyć urzędowy dokument potwierdzający dziedziczenie. Dokumentem tym może być akt poświadczenia dziedziczenia, który sporządzany jest przez notariusza lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Oba dokumenty mają taką samą moc prawną.

Rejestry publiczne

Oprócz przekazania informacji o zgonie do urzędu miejscowej gminy, ewentualnie banku dokument potwierdzający dziedziczenie należy zanieść także do właściwego wydziału ksiąg wieczystych. Księgi wieczyste to rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości.

Urząd skarbowy

Należy także pamiętać, że wraz z uzyskaniem dokumentu potwierdzającego dziedziczenie należy fakt nabycia spadku zgłosić do urzędu skarbowego.